Filosofie vinařství

Vinařství Obelisk v sobě ukrývá hlubokou úctu k moudrosti našich předků, na což odkazuje i překlad starořeckého „filein sofia“.

Inspirací bylo majiteli Vinařství Obelisk Františku Fabičovicovi období kulturního rozkvětu starověké řecké a římské civilizace, historiky označované jako antika.

Vinařství Obelisk ideově navazuje na práci Lichtenštejnů a obnovu krajiny v meandrech řeky Dyje v majitelově Oboře Obelisk i na, na tehdejší dobu pokrokovou, vinařskou tradici, jež je spjatá s tímto šlechtickým rodem a s Valticemi.

„Víno je jako život. Krásné, vášnivé, smyslné, ale někdy i trpké a nelítostné. Provádí nás jeho úskalími, je němým svědkem všech důležitých událostí v něm. Obsáhne všechny lidské smysly a touhy. Je poesií pro chuťové buňky a balzámem pro duši. Pro neopakovatelnou cestu života. Proto Vinařství Obelisk.“

František Fabičovic, majitel vinařství

Budova vinařství

Budovu vinařství, kterou charakterizuje soudobá interpretace klasických forem a jež je organicky začleněna do kontextu širšího okolí, chápou majitelé s mírnou nadsázkou jako další ze staveb Lednicko-valtického areálu.

Objekt autorů Hany a Pavla Bainarových a firmy AiD team je citlivě zasazený do krajiny a vizuálně i ideově napojený na Valtice, kolonádu na Reistně a na panorama Pálavy a Mikulova.

Vinařský provoz, degustační a reprezentativní prostory

Vinařský provoz se majitelé rozhodli skrýt tam, kam nepochybně patří – pod zem. Degustační a reprezentativní prostory využívají bohatě proskleného horního patra s uchvacujícími výhledy.

Tyto dva světy smějí existovat nezávisle na sobě a přitom se zároveň prolínat v prostorách centrálního schodiště, kde mohou návštěvníci zpozorovat části vinařské technologie a sudovou část, v níž zrají nejlepší partie vín.

Prohlédnout fotogalerii | Přehrát video

Trať Hintertály

Domovskou tratí se Vinařství Obelisk staly Hintertály. Jihozápadně orientovaný svah na okraji Valtic, který se vyznačuje sprašovými půdami bohatými na vápník.

Vizí majitelů je zde do budoucna hospodařit až na čtyřiceti hektarech půdy.

V odrůdové skladbě vinic se opět odráží zkušenosti předků. Vinařství Obelisk respektuje původní odrůdy na původních stanovištích a druhově bohaté směsi pro ozelenění meziřadí. Vinice jsou obhospodařovány co nejekologičtěji.

Terroir a víno

Vína z Vinařství Obelisk se vyznačují tak zvanou vinařskou postmodernou. Sklepmistr věnuje dostatečný prostor pro jejich vlastní specifický vývoj s omezením nepřirozených zásahů do jejich charakteru.

Potenciál vidí majitel vinařství v používání tradičních starých postupů za asistence nejmodernějších technologií, čímž docílí originality a zachování jedinečnosti terroir.

Hrozny valtického vinařství se pěstují ve vzdálenosti nejvýše do tří kilometrů od jeho budovy a jsou sbírány výhradně ručně.

Odrůdy révy vinné

Vinařství Obelisk využívá potenciálů starých vinohradů, což se odráží i ve druhové skladbě vinic, kdy typicky domácí odrůdy doplňují mezinárodní.

Objevuje se zde opomíjené Sylvánské zelené nebo Ryzlink rýnský a Pálava. Dále pak Ryzlink vlašský, jenž se vyznačuje kvalitními víny s pikantní kyselinkou a skvělým potenciálem pro zrání.

Čtyři hlavní bílé odrůdy doplňuje Frankovka a burgundské odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské modré a Rulandské šedé. V budoucnu počítají majitelé vinařství také s Mlynářkou.

Dílo Natalie Perkof

Reprezentativní prostory Vinařství Obelisk zdobí svébytné dílo umělkyně česko-ghanského původu Natalie Perkof. Ta spolu s architektkou Hanou Bainarovou vybrala kolekci karbonových kreseb krajiny, z nichž později vycházela pro stropní a nástěnnou intarzii.

Smyslem díla bylo navázat na historické stavby z dob Lichtenštejnů a přetvořit jejich bohatě zdobené barokní a novorenesanční stropy do současné moderní podoby. Dílo propojuje vlivy poetické krajiny s vinicemi okolo Pálavy a majitelovy Obory Obelisk.

Intarzie se vyznačuje použitými motivy révy vinné, dýhy znázorňují členění vinic a polí v krajině. Oddělení jednotlivých modulů má zase poukázat na původní dřevěné sloupky vinic. V díle lze zahlédnout siluetu jelena z Obory Obelisk, listy, kořeny či úponky révy vinné, zoraná pole nebo skalnaté výběžky pálavské krajiny. Jeho barevnost koresponduje se dřevem jasanu, javoru, dubu, buku, topolu, ořešáku, jilmu a palisandru.

Amfory typu kvevri

Zdůraznit hluboký vztah a úctu k půdě a zcelit příběh o Vinařství Obelisk mají nádoby kvevri, v nichž zraje víno v Gruzii již více než osm tisíc let.

Dlouholeté přátelství s výtvarnicí Zdeňkou Benešovou a její zájem o uchovávání vína v gruzínských kvevri přivedlo majitele k myšlence zrání vlastních vín v těchto nádobách také ve Vinařství Obelisk. Přispělo k tomu i ideální složení půdy pro vypalování amfor typu kvevri, které potvrdili odborníci z Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně.

Dvousetlitrové amfory, které se vypalují ve dvoumetrové peci nedaleko vinařství, dopomáhají vzniku jedinečného vína s důrazem na hlínu, která pochází přímo z vinic a z níž je nádoba vyrobena.

Aktuality

Otevírací doba

Kontaktujte nás

T: 548 998 850
E: info@vinarstviobelisk.cz

Eventy, ubytování

Markéta Fojtlová
Provozní manager
M: +420 773 835 757
E: m.fojtlova@vinarstviobelisk.cz

Obchod

Ing. Helena Minaříková
Vedoucí prodeje
M: +420 770 169 859
E: h.minarikova@vinarstviobelisk.cz

Víno

Ing. Filip Lutzký
Enolog
M: +420 778 492 340
E: f.lutzky@vinarstviobelisk.cz

Obchodní zastoupení Praha

Tomáš Vích
M: +420 737 766 315
E: objednavky@vinarstviobelisk.cz

Vedení společnosti

Ing. František Fabičovic
Ředitel vinařství
E: info@vinarstviobelisk.cz

VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o.
Celňák 1212
691 42 Valtice

IČ: 28351932
DIČ: CZ28351932