Obchodní podmínky internetového obchodu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstviobelisk.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o., Celňák 1212, 691 42 Valtice, IČO: 283 51 932, DIČ: CZ 28351932) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky.

Objednání zboží

o Objednáním zboží se rozumí podání objednávky přes internetový obchod www.vinarstviobelisk.cz případně zaslání objednávky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

o Každá podaná objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doručení a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy) a platné kontaktní údaje (jméno, email, mobilní telefon).

o Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro Českou republiku.

o Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

o Minimální objednávka činí 6 ks položek.

o Destilát je určen pouze pro konečného zákazníka. Nelze přeprodávat.

Ceny

o Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

o Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH z nakoupeného zboží.

Dodací podmínky

o Zboží, které je skladem bude expedováno v co nejkratším možném termínu, nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky (při platbě na dobírku anebo platební kartou) nebo připsání peněz na účet prodávajícího (při platbě převodem). Pokud není požadované zboží skladem, bude prodejce zákazníka informovat o možném termínu dodání.

o Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou kupujícím. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu).

o Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned pracovníkovi zásilkové společnosti - odpovědnost za poškození zásilky nese dopravce. Způsoby dodání zboží V rámci České republiky a na Slovensko probíhá doručení přes zásilkovou službu TOPTRANS na kupujícím uvedenou adresu, přepravné hradí kupující.

Ceny dopravy pro Českou republiku:

Počet kartonů Cena vč. DPH
1 190 Kč
2 280 Kč
3 370 Kč
4 460 Kč
5 550 Kč
6 640 Kč
7 730 Kč
8 820 Kč
9-10 910 Kč
11-14 1 000 Kč
15-21 1 400 Kč

Dopravné pro Slovenskou republiku:

Počet kartonů

Cena vč. DPH

1

238 Kč

2

362 Kč

3-5

572 Kč

6-8

837 Kč

9-11

1082 Kč

12-15

1297 Kč

Doprava do zahraničí:

Výše dopravného do zahraničí je závislá na hmotnosti zásilky a cílové adrese. Pro každou zásilku prodávající vyčíslí kupujícímu výši dopravného individuálně dle ceníku dopravce a případné náklady na clo, uplatňuje-li se. Objednávky do zahraničí nám prosím zasílejte emailem.

Platební podmínky

o Platbu za zboží je možno provést:

· Dobírkou v hotovosti při převzetí zboží. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu. Za platbu dobírkou je účtována částka 36 Kč vč. DPH.

· Platební kartou přímo v eshopu. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu.

· Převodem na účet prodávajícího přímo v eshopu. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu po připsání částky na účet prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

o Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.

o Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

1. Odešlete informaci o vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Uveďte číslo Vašeho účtu, kam Vám mají být poslány peníze.

2. Odešlete zboží na naši kontaktní adresu VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o., Celňák 1212, 691 42 Valtice. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

3. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

o Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

o Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

o Při registrování uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím.

o Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození a IČO a DIČ pokud je kupující vyplní.

o Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a její naplnění.

o Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud kupující svůj účet nezruší dříve.

o K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího. Prodávající je dále oprávněn předat kontaktní osobní údaje kupujícího za účelem dopravy zboží dopravci.

o Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

o Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

o Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

o Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může kupující v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na adrese https://www.vinarstviobelisk.cz/cms/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.