FVE Vinařství Obelisk

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006901

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k úspoře nákladů spojených se spotřebou el. energie a optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Investice do vinic Vinařství Obelisk

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.